Video – ponašanje u prometu

Ponašanje na kolniku i u prometu

KRETANJE PJEŠAKA NOGOSTUPOM  // AMSuBIH
STAZA ZA PJEŠAKE  // AMSuBIH
KRETANJE PJEŠAKA KOLNIKOM CESTE  // AMSuBIH
PRELAZAK KOLNIKA NA OBILJEŽENOM
PJEŠAČKOM PRIJELAZU (BEZ SEMAFORA)
PRELAZAK KOLNIKA NA OBILJEŽENOM
PJEŠAČKOM PRIJELAZU (SA SEMAFOROM)
PRELAŽENJE MJESTA NA KOLNIKU GDJE
NEMA OBILJEŽENOG PJEŠAČKOG PRIJELAZA  // AMSuBIH
PJEŠAČKI PRIJELAZ SA SEMAFOROM  // AMSuBIH
PJEŠAČKI PRIJELAZ BEZ SEMAFORA  // AMSuBIH
ŠKOLSKA PATROLA  // AMSuBIH
BICIKLISTI U PROMETU PRAVILNO KRETANJE // AMSuBIH
BICIKLISTI U PROMETU ZABRANA KRETANJA // AMSuBIH