TEHNIČKA POMOĆ

Pomoć na cesti

AMSBIH na osnovu Ugovora sa JP Ceste FBiH poslove “Pomoć-Informacije” na javnim cestama dužan je svim motoriziranim građanim sa registriranim vozilom u Federaciji BiH omogućiti slijedeće usluge BESPLATNO:

  • informacije o stanju i prohodnosti cesta i uvjetima za vožnju u Bosni i Hercegovini
  • tehničku pomoć na cesti u cilju osposobljavanja vozila za nastavak putovanja (usluga popravke manjeg kvara na vozilu)
  • uklanjanje neispravnih i oštećenih vozila sa ceste do baze AMK odnosno najbliže servisne radionice, a u cilju nesmetanog odvijanja prometa (ako se utvrdi da se kvar ne može otkloniti na cesti)

Kada motorizirani sudionik u prometu pozivom na telefon 1288 zatraži tehničku pomoć na cesti, AMSBIH je dužan, ako je to moguće, izvršiti osposobljavanje – stavljanje vozila u mobilno stanje na cesti za nastavak putovanja. Pomoć ne podrazumjeva popravku vozila u radionici, odnosno servisu.

AMSBIH je dužan, ako utvrdi da se vozilo ne može staviti u mobilno stanje, izvršiti uklanjanje vozila sa kolnika tako što će ga prevesti do svoje baze ili najbliže servisne radionice za popravku vozila ili do odgovarajućeg parkinga po zahtjevu vlasnika na udaljenost od maksimalno 3 kilometra od lokacije kvara. Ako korisnik usluge insistira na prevozu vozila do lokacije koja nije u skladu sa naprijed navedenim, AMSBIH će izvršiti traženu radnju o trošku stranke.

Jednom sudioniku u prometu AMSBIH je dužan bez naknade pružiti najviše jednu uslugu na osposobljavanju vozila u tijeku mjeseca, a maksimalno tri usluge godišnje. Vozila koja se nalaze u kvaru na privatnim prostorima: garaža – parking i sl. nemaju pravo na besplatne usluge pomoći na cesti.

Besplatne uslugu pomoći na cesti AMSBIH je dužan pružiti u sljedećim županijama:

– Hercegovačko-neretvanska županija (Mostar, Čitluk, Čapljina, Stolac, Neum i Ravno)

– Zapadno-hercegovačka županija (Grude, Ljubuški, Široki Brijeg i Posušje)

– Hercegbosanska županija (Livno, Tomislavgrad, Kupres, Glamoč, Drvar i Bosansko Grahovo)

– Srednjobosanska županija (Kiseljak, Kreševo, Fojnica, Vitez , Busovača, Jajce i Dobretići)

– Posavska županija (Orašje, Odžak i Domaljevac-Šamac)