MVD

Međunarodna vozačka dozvola MVD

Međunarodna vozačka dozvola izdaje se sukladno Pravilniku o međunarodnoj vozačkoj dozvoli.

Međunarodna vozačka dozvola izdaje se:

Na zahtjev vozača s prebivalištem u Bosni i Hercegovini, a na temelju važeće vozačke dozvole izdane od strane nadležnog tijela Bosne i Hercegovine.

Za izdavanje MVD potrebni su slijedeći dokumenti:

  • dvije slike (3,5×4,5 cm)
  • vozačka dozvola  (BiH)
  • osobna iskaznica  (BiH), ili
  • putovnica (BiH)(za građane BiH s dvojnim državljanstvom može putovnica druge države samo ako je u putovnicu upisano mjesto prebivališta u BiH)​

Izdaje se na rok važnosti:

  • Od 2 godine do roka važnosti naznačenog u nacionalnoj vozačkoj dozvoli (ukoliko važnost nacionalne vozačke dozvole istječe prije roka od dvije godine)
  • Cijena:  30,oo KM

Međunarodna vozačka dozvola ne može se izdati:

Vozaču kojemu je odlukom mjerodavnoga tijela izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom dok ta zabrana traje. (sukladno članku 192. stavak (3) Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH)