“Glavu gore! Stop korištenju mobitela u prometu”

“Glavu gore! Stop korištenju mobitela u prometu”

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija u suradnji sa BH Telecom-om i HT Eronet-om u periodu od 02.04. do 30.04.2023. provodi kampanju „Glavu gore! Stop korištenju mobitela u prometu“.

Cilj kampanje je podizanje svijesti građana o rizicima korištenja mobilnog telefona prilikom upravljanja automobilom, što bi, smatramo, u konačnici trebalo dovesti do smanjenja korištenja mobitela u prometu, pa samim tim i do smanjenja broja stradanja u cestovnom prometu.

U periodu trajanja medijske kampanje BH Telecom i HT Eronet će koristeći svoje resurse putem društvenih mreža, bilborda i radijskih jinglova pokušati skrenuti pažnju na nekorištenje mobilnih telefona na cestama Federacije BiH.
Županijski MUP-ovi će u istom periodu u sklopu svojih redovitih aktivnosti upozoravati sudionike u prometu koji nepravilno koriste mobilni telefon prilikom upravljanja motornim vozilom, odnosno u prvom dijelu kampanje od 02.-16.04. je planirano da djeluju preventivno, dok će u drugom dijelu koristiti represivne mjere – kažnjavanje.

Category