Kako sigurno voziti u raskrižju s kružnim tokom prometa

Kako sigurno voziti u raskrižju s kružnim tokom prometa

Javno poduzeće Ceste FBiH, u suradnji sa Auto moto savezom u BiH, Bosanskohercegovačkim auto moto klubom, Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija, i medijima realiziralo je globalnu kampanju pod nazivom „Kako sigurno voziti u raskrižju sa kružnim tokom prometa“.
Problem prolaska raskrižjem sa kružnim tokom prometa je uvelike prisutan. Velikom broju vozača je kružni tok i dalje nepoznanica gdje se često rade greške.
Ovim priručnikom namjeravamo korisnicima – sudionicima u prometu pomoći da se pravovremeno upoznaju sa pravilnim i sigurnim načinom vožnje kroz raskrižje sa kružnim tokom prometa.

Priručnik ima za cilj da ukaže na postojeće probleme odvijanja prometa u kružnim raskrižjima, da bude materijal za edukaciju vozača, instruktora i predavača teoretske nastave u autoškolama, da skrene pažnju projektantima na pravilan izbor prometne signalizacije (vertikalne i horizontalne) koja direktno upravlja prometom u kružnom toku i navodi vozače na pravilne postupke.

Priručnik je dostupan putem web stranice Auto moto saveza u BiH, web stranice ostalih sudionika u globalnoj kampanji, te je dostupan i u tiskanoj verziji.

Prirucnik Kruzni 3
Category