Globalna kampanja „Sigurnost pješaka u cestovnom prometu“

Globalna kampanja „Sigurnost pješaka u cestovnom prometu“

Javno poduzeće Ceste Federacije BiH u suradnji sa Auto-moto savezom u Bosni i Hercegovini, Bosanskohercegovačkim auto-moto klubom, Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija, Udruženjem društava za osiguranje u Federaciji BiH, županijskim ministarstvima unutrašnjih poslova i županijskim direkcijama za ceste provodi globalnu kampanju pod nazivom ”Sigurnost pješaka u cestovnom prometu”.

 Na području 11 gradova je provedeno istraživanje o poštivanju pravila kretanja pješaka i vozila u blizini pješačkih prijelaza.

U narednom periodu Auto-moto savezom u Bosni i Hercegovini će vršiti podjelu letaka o strane auto-moto klubova i suradnika.

Category