DUTV

DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE TUĐIM VOZILOM U INOZEMSTVU (DUTV)

Dozvola (DUTV) se može izdati za vozilo:

  1. registrirano u BiH
  2. vlasništvo državljanina BIH

Dozvola (DUTV) se može izdati vozaču:

  1. državljaninu BiH s prebivalištem u BiH

Vlasnik vozila mora biti prisutan prilikom izdavanja i osobno potpisati DUTV.

Dozvola se bez prisutnosti vlasnika može izdati samo kada korisnik DUTV posjeduje:

  1. punomoć ovjerenu u općini ili ovjerenu od javnog bilježnika (ne stariju od 6 mjeseci) u kojoj je naznačeno da se korisniku dozvoljava upravljanje vozilom u inozemstvu, odnosno prodaja vozila, ili pravovaljani (ovjeren) kupoprodajni ugovor.

Za izdavanje DUTV potrebno je slijedeće:

ZA VLASNIKA VOZILA

A) Ako je Fizička osoba vlasnik vozila:

 1. Prometna dozvola/Potvrda o registraciji

 2. Osobna iskaznica

B) Ako je Pravna osoba vlasnik vozila:

  1. Prometna dozvola/Potvrda o registraciji

    2. Predstavnik pravne osobe mora osobno potpisati DUTV i ovjeriti pečatom pravne osobe.

C) Ako je Leasing kuća vlasnik vozila (vozilo kupljeno na leasing):

 1. Prometna dozvola/Potvrda o registraciji,

 2. Punomoć izdanu od leasing kuće u kojoj su navedene osobe koje mogu upravljati vozilom.

 3. Osobna iskaznica fizičke osobe – ako je fizička osoba korisnik leasinga (nositelj potvrde o registraciji)

 4. Pečat pravne osobe – ako je pravna osoba korisnik leasinga (nositelj potvrde o registraciji)

  1.  Ukoliko osoba za koju se traži DUTV nije navedena u punomoći izdanoj od leasing kuće, korisnik leasinga DUTV treba obvezno odnijeti u leasing kuću na potpis i ovjeru.
  2.  Ukoliko DUTV nije ovjerena potpisom i pečatom leasing kuće navedena nije važeća.

ZA KORISNIKA VOZILA

  1. Putovnica (BiH) (za građane BiH s dvojnim državljanstvom može putovnica druge države samo ako je u putovnicu upisano mjesto prebivališta u BiH) ili osobna iskaznica (BiH),(u tom slučaju DUTV vrijedi isključivo za države koje priznaju osobnu iskaznicu kao ulazni dokument, to su Srbija i Crna Gora).

DUTV se izdaje na rok važnosti:

  1. do mjesec dana ………………………………………..  15,oo  KM
  2. ili do jedne godine ……………………………………..  25,oo  KM                                                                      

Dozvola za upravljanje tuđim vozilom neće se izdati:

  1. Za vozilo kojem je u prometnoj dozvoli upisana “zabrana otuđenja vozila do …..” dok ta zabrana traje. (Zakon o carinskoj politici BiH –  Prilog, koji se odnosi na robu oslobođenu plaćanja uvoznih dadžbina, članak 29. stavak 1.)